შ.პ.ს "ბათუმის ნავთობ ტერმინალი"

6000, მაიაკოვსკის ქ.4 , ბათუმი, საქართველო

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245432544

Tel:  +995 422 276006

mail:  info@Batumioilterminal.com

Mail HR: CV@batumioilterminal.com